Museum Loosduinen

Foto: Peter van Mulken

Oorlogstijd in Loosduinen


Wij bezochten de De nieuwe tentoonstelling

‘Oorlogstijd in Loosduinen’. in het Loosduins

Museum, Margaretha van Hennebergweg 2a

2552 BA Den Haag (naast de molen).


De tentoonstelling werd geopend door de dames Fros, (dochters van de heer Abraham Fros, verzetsstrijder).
Deze tentoonstelling is te zien tot 13 september 2020...


Wat extra info
Als landelijk thema is er gekozen voor: “ 75 jaar Bevrijding”. In en om Loosduinen is er veel gebeurd in de jaren 1940-1945 en vrijheid kan slechts worden ervaren en gevierd als men weet wat de ontberingen van de oorlogsjaren zijn.

Welke aspecten worden belicht!!

- Bij het hulpvliegveld Ockenburg werd op de 10e mei 1940 hevig gevochten.
- Door de Atlantikwal moesten velen hun huis verlaten.
- Afschieten van de V-2 raketten vanaf het terrein van psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal en de hoofdingang van Ockenburg had vele verwoestingen tot gevolg. Zeker ook doordat de Engelsen deze kwamen bombarderen.
- De hongerwinter was ook in Loosduinen voelbaar.
Maar, ……… de bevrijding werd gevierd met feesten en optochten.

Het filmpje van de opening >>kijk hier<<


Thuis heb ik nog een ansichtkaart


Een kleine 200 ansichtkaarten worden vertoond in het museum, met als thema Loosduinen. Medewerker Hans Klok (Loosduins Museum de Korenschuur) heeft deze tentoonstelling samengesteld uit zijn eigen collectie en het is geweldig om te zien dat hij ansichtkaarten toont die stuk voor stuk een ‘plaatje’ zijn. Loosduinen, Kijkduin en omgeving stralen op deze foto’s rust en ruimte uit. Vaak werden deze ansichtkaarten ook gebruikt om een berichtje te schrijven vanuit bv. het vakantieadres en daardoor geven ze informatie over het wel en wee in het begin van de vorige eeuw. Toen kon je alleen maar een bericht per brief of kaart versturen omdat een vaste telefoon schaars was. Het filmpje >>kijk hier<<


De Loosduinse Voetbalvereniging De POSTDUIVEN (1924-2008)


De Postduiven is ontstaan in 1924 doordat er een aantal jonge medewerkers van de kistenfabriek Hartman in hun pauze voetbalden en dit leidde tot het oprichten van een vereniging. Eind september 1924 was de eerste ledenvergadering waar, naast een bestuur, ook een naam moest worden vastgesteld. In die tijd werden vele voetbalverenigingen vernoemd naar vogels en doordat een aantal leden ook lid waren van de postduivenhoudersclub werd de zeer toepasselijke naam De Postduiven gekozen. (een postduif gaat recht op z’n doel af en is trouw aan zijn honk)!!

Er werd altijd op zondag gespeeld en in het seizoen 1968-1969 werd er ook een damesafdeling opgericht. In 1974 vond de verhuizing van de club plaats naar het nieuw aangelegde gemeentelijk sportpark in Madestein. In 2007 vond een samenwerking plaats met v.v. Oranjeplein omdat deze club noodgedwongen uit het Zuiderpark moest vertrekken. Op 1 juli 2008 werd de fusie een feit en ging de club verder onder de naam Oranjeplein-Postduiven. Het filmpje >>kijk hier<<


Van Napoleon Bonaparte t/m Burgemeester Hovy(2018)


De Franse overheid had, bij de nieuwe bestuurlijke indeling van Nederland in het jaar 1811, de stad Den Haag in een heel nauw jasje gestoken en door de sterk groeiende bevolking moest er ruimte gevonden worden om de verlangde woningen te kunnen bouwen. De buurgemeenten Wassenaar, Stompwijk, Voorburg, Rijswijk en Loosduinen werden bestookt met verzoeken om grondgebied af te staan. Het was vooral Loosduinen dat onder vuur kwam te liggen. In het jaar 1811 toen de nieuwe gemeentelijke indeling werd vastgesteld had de stad Den Haag al fel geprotesteerd tegen de invoeging van Eik en Duinen bij de nieuwe gemeente Loosduinen. Door dit besluit liep de grens tussen Den Haag en Loosduinen langs de Beeklaan en De la Reykade. De grens tussen Den Haag en Loosduinen bleef een gevoelig onderwerp. De gemeente Loosduinen ageerde altijd fel wanneer Den Haag Loosduins grondgebied begeerde. Zoals bij een voorgestelde correctie van de grens van slechts 70 meter en bij een verzoek om enige hectaren in verband met de aanleg van een zeehaven bij Scheveningen. Loosduinen zei altijd nee, het gemeentebestuur wilde niets van zijn grondgebied afstaan. Het filmpje >>kijk hier<<


Loosduins Museum opent Loosduinen op canvas(2018)


Deze tentoonstelling in het Loosduins Museum ‘Loosduinen op canvas’ werd op 14 juli geopend door Rachid Guernaoui, Wethouder van het stadsdeel Loosduinen. Nu verzorgingshuis Loosduinse Hof is gesloten en een andere functie binnen Loosduinen heeft gekregen, heeft De Stichting Oud Loosduinen, waaronder Loosduins museum de Korenschuur ressorteert, een aantal foto’s van Oud Loosduinen op canvas ontvangen. In de Loosduinse Hof is ca. 10 jaar geleden middels deze canvassen een Loosduinse sfeer geschapen. Tijdens de tentoonstelling worden deze canvassen getoond met daarbij een foto van de huidige situatie. Hierdoor ontstaat een goed overzicht van ‘ OUD en NIEUW’ Loosduinen. Het filmpje >>kijk hier<<


70 jaar Loosduinse Groenteveilingen(2017)


Booming was de tuinbouw in Loosduinen in het laatste kwart van de 19e eeuw. De oppervlakte aan tuinen steeg van 100 ha. in 1870, naar 280 ha. in 1905. Ook het telen zelf veranderde ingrijpend. Werd vroeger de tuinbouw uitgeoefend in de volle grond, in de jaren na 1880 werd razend snel overgeschakeld op het telen onder glas. De productie van groenten en fruit nam fors toe. Aan de afzetkant was alles nog bij het oude gebleven.De tuinder kon zijn oogst zelf verkopen op de Haagse markt, meegeven in consignatie met een koopman of een leveringscontract afsluiten met een koopman. De marktpositie van de Loosduinse tuinder hield niet over. Om hierin verbetering te brengen stak een aantal tuinders de hoofden bij elkaar en besloot, naar het voorbeeld in Noord Holland, het avontuur van een veiling in Loosduinen aan te gaan.


Op 17 november 1899 stichtten 46 tuinders de Loosduinsche Groentenveiling (L.G.V.) en op 10 april 1900 werd de eerste veiling gehouden. Maar oude gebruiken zijn niet direct de wereld uit. Veel tuinders verkochten een gedeelte van hun oogst onderhands en niet via de veiling. Het bestuur van de veiling gaf het goede voorbeeld. Zij verkochten al hun komkommers via de veiling en 21 leden sloten hierbij aan. Het verplicht veilen bleef een heikel punt. Zelfs zo dat in het jaar 1901 een groep tuinders de Vrije Veiling Loosduinen oprichtte. Op deze tentoonstelling kunt u de bestaanscyclus van de Loosduinse groenteveilingen bekijken. Voor een Loosduiner met een tuindersachtergrond wellicht een weemoedig gebeuren? Het filmpje >>kijk hier<<


Bloemendaal-Rosenburg 1940-1945 (Parnassiagroep)(2015)


Van zaterdag 28 maart 2015 t/m zaterdag 12 september 2015 (monumentendag) zijn de deuren van het museum geopend voor een tentoonstelling met de titel "Bloemendaal-Rosenburg 1940-1945 (Parnassiagroep)". Een tentoonstelling over de ervaringen in de oorlogsjaren 1940- 1945 bij de Stichtingen Bloemendaal en Rosenburg, twee grote psychiatrische stichtingen die op nog geen vijf kilometer afstand van elkaar in Den Haag waren gevestigd.


De psychiatrische ziekenhuizen werden in die oorlogsjaren ongewild betrokken bij de strijd van de Duitse bezetters.

Deze voorlopers van de huidige Parnassia Groep waren wezenlijk verschillend van elkaar qua cultuur en levenssfeer, maar de Duitsers maakten geen onderscheid, beide stichtingen moesten hun patiënten naar elders evacueren.

Joden werden weggevoerd met een zekere dood voor ogen. Tegelijkertijd probeerden besturen, artsen en verpleegkundigen een zo goed mogelijke zorg te geven, werkelijk een prestatie van formaat. Beslissingen nemen met de hete adem van de bezetter in je nek is vaak kiezen tussen twee kwaden. Ze werden in 1942 ontruimd door oprichting van de Atlantikwall, daarna tijdelijk weer bewoond door het kinderziekenhuis (Rosenburg) en inwoners van het gebied van Scheveningen (Bloemendaal). (beide stonden in het z.g. schootsveld en maakten ruimte voor de Atlantikwall-bouw). Vanaf oktober 1944 werden er V-2's afgeschoten vanaf het Bloemendaalterrein, grote verwoesting van gebouwen was het gevolg.

 

De officiële opening van deze tentoonstelling vond plaats op vrijdag 27 maart 2015 met de uitreiking van het bij de tentoonstelling behorende boek "Een wereld die er niet meer is..." in het restaurant van Parnassia, locatie Bloemendaal aan de Monsterseweg. Medewerkster van de Parnassiagroep, Mevrouw Corry van Straten, doet in een boek, getiteld: "Een wereld die er niet meer is ..." uitgebreid verslag van de gebeurtenissen in de stichtingen Bloemendaal en Rosenburg tijdens de Tweede wereldoorlog (1940-1945). Filmpje opening >>kijk hier<< Extra filmpje over de tentoonstelling >>kijk hier<<


Rails in Loosduinen(2013)

Van zaterdag 28 september 2013 t/m zaterdag 22 maart 2014 konden bezoekers kennismaken met de geschiedenis van Rails in Loosduinen. Deze tentoonstelling belichtte het personeel, jubilea, oorlog, materieel en vele voorwerpen en documenten. Tevens was er een digitale presentatie van wat er nog over is aan gebouwen en materieel. Om deze tentoonstelling tot stand te brengen waren archieven en musea bezocht, is met verzamelaars gesproken en zijn hun collecties bekeken. Er is veel uniek materiaal bewonderd en in het Loosduins Museum was daar een selectie van te vinden. De tentoonstelling was dus geschikt voor ieder die nog weinig wist over de W.S.M. maar zeker ook voor de liefhebbers van het spoor. Het filmpje >>kijk hier<<

Verzameling reportages

Loosduins museum “De Korenschuur”
Margaretha van Hennebergweg2-A


Door de jaren heen bezochten wij graag dit kleine maar ohzo gezellig museum daar langs het water... een hele verzameling van de filmpjes die we hebben gemaakt vind U hier...