erehof

De Studiegroep Historisch Ockenburg (SGHO) is in december 2010 ontstaan en heeft als doel

de geschiedenis op en rondom het Haagse landgoed Ockenburg te bestuderen en uitvoerig te beschrijven. Sinds 2001 werd al onderzoek gedaan naar het vliegveld Ockenburg maar eind 2010 werd besloten de krachten te bundelen. Hiertoe werd de Studiegroep Historisch Ockenburg in het leven geroepen.

De Studiegroep publiceert de resultaten van de studie op een tweetal websites (www.landgoed-ockenburg.net en www.vliegveld-ockenburg.net). Op deze websites staat veel historische informatie over het over het, tussen Loosduinen en Kijkduin gelegen, landgoed Ockenburg. Naast de algemene geschiedenis wordt er ook ruim aandacht besteed aan de oorlogshandelingen die er plaats hebben gevonden in de periode 1940-1945. De Studiegroep verzorgt, in samenwerking met een tweetal lokale musea en de bibliotheek Loosduinen, de jaarlijkse historische wandeling door Loosduinen en Ockenburg over de periode 1940-1945. Daarnaast streeft de Studiegroep, in samenwerking met de Stichting Militair Erehof 's-Gravenhage, naar een plaquette voor de Nederlandse militairen die tijdens de meidagen 1940 op Ockenburg en Loosduinen zijn omgekomen.

Wat gebeurde er op 10 mei 1940

Weinig inwoners van Den Haag weten dat het huidige Sportpark Ockenburgh aan de

Wijndaelerweg van 1939-1940 is gebruikt als hulpvliegveld voor het Nederlandse leger. Tijdens de

meidagen van1940 is hier een hevige maar belangrijke strijd geleverd. Het hulpvliegveld Ockenburg

was, naast de vliegvelden Ypenburg en Valkenburg, een van de vliegvelden van waaruit de Duitsers wilden oprukken naar het centrum van Den Haag. Deze operatie begon in de vroege ochtend van 10 mei 1940 met het uiteindelijke doel om de koninklijke familie, de regering en de militaire leiding gevangen te nemen. Het hulpvliegveld werd door de Duitsers veroverd maar nog op dezelfde dag door een offensief van het Nederlandse leger weer heroverd. Bij de gevechten op en rond het hulpvliegveld zijn in totaal zo'n 60 Nederlandse militairen gesneuveld. De meeste gesneuvelden liggen begraven op het Militair Erehof 's-Gravenhage aan de Kerkhoflaan.


Na de Nederlandse overgave kwam het hulpvliegveld in handen van het Duitse leger en werd er een schijnvliegveld

van gemaakt. Met houten vliegtuigen op een rails en verlichting en nepbarakken was het de bedoeling om Geallieerde

vliegers in verwarring te brengen om zo hun bommen op het schijnvliegveld te laten vallen om zo de Duitse

operationele vliegvelden tegen bombardementen te beschermen. Later werden hier mijnenvelden aangelegd.

Het voormalige wachtgebouw van het hulpvliegveld staat nog steeds aan de ingang van het sportpark. Van het

voormalige schijnvliegveld is nog een bunker bewaard gebleven, de bunker van waaruit de houten vliegtuigen en de

verlichting werden aangestuurd. Op 10 mei 2013 is het voormalige wachtgebouw door de Gemeente Den Haag op de

gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Deze zomer zal nog een plaquette worden aangebracht ter nagedachtenis

aan de Nederlandse militairen die op en rond het voormalig hulpvliegveld sneuvelden

Studiegroep Historisch Ockenburg

Het Militaire Erehof bevindt zich op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. Op dit Militaire Erehof staat een monument met daarop de namen van 167 gesneuvelde militairen, die bijna allemaal zijn gesneuveld bij de verdediging van de residentie.


De Stichting heeft ten doel:

- Het organiseren van herdenkingen ter nagedachtenis aan gesneuvelde militairen bij de slag om de Residentie in mei 1940 en het in stand houden van herdenkingen

- Het verzamelen van gegevens, foto's en overige informatie omtrent de slag om de residentie;

- Het fungeren als aanspreekpunt voor nabestaanden van de in de Slag om De Residentie omgekomen militairen;

- Voorts al hetgeen daartoe met een en ander rechtstreeks en zijdelings verband houdt dat bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

STICHTING HERDENKING MILITAIRE EREHOF ‘S-GRAVENHAGE