Doelstelling

Inleiding

Stichting Haagse Dingen is een lokale Haagse omroep. Zij brengt een gevarieerd programma-aanbod voor en door bewoners van de stad Den Haag. Reportages worden gemaakt van activiteiten die georganiseerd worden op het gebied van festiviteiten, welzijn, informatie op stads- en buurtniveau zowel maatschappelijk als sociaal en cultureel, welke o.a. aangeboden worden door de gemeente Den Haag en welzijnsorganisaties, alsmede activiteiten die georganiseerd worden voor en door de bewoners zelf. Haagse Dingen besteedt ook speciale aandacht aan de Haagse bewoners, die bijzondere passies of hobby’s hebben, die zij graag met anderen willen delen. Lokale informatie, cultuur en educatie zijn belangrijke onderdelen van de programma’s.


De uitzendingen van Haagse Dingen waren af en toe te zien op de lokale Haagse televisiezender “Den Haag TV” van Stadsomroep Den Haag, en ook op de website www.haagsedingen.nl, op Youtube en  Facebook. Om de veranderingen in de organisatie en de externe gerichtheid te verbeteren is in 2013 de Stichting Haagse Dingen opgericht.

De heer D. L. Simonis, voorzitter

Mevrouw C.M. Dijkstra-Meyers, secretaris

De heer D.R. Wijmer, penningmeester

Bestuur

De Stichting Haagse Dingen is opgericht en notarieel vastgelegd op 9 december 2013. Het algemeen bestuur bestaat uit:


Visie 2014 - 2019

2014 betekent om verschillende redenen een keerpunt voor Haagse Dingen en de start van een  beleid, dat gebaseerd is op een visie die zich kenmerkt door maximale interactie met de Haagse gemeenschap. De programma’s van Haagse Dingen informeren over het nieuws en de actualiteiten binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast geeft Haagse Dingen aan Hagenaars de gelegenheid om bekendheid te geven aan activiteiten, die zij organiseren in Den Haag. Hagenaars kunnen zelf onderwerpen aandragen, die zij graag gefilmd zouden willen zien.

Alle onderwerpen worden besproken in de redactievergaderingen van Haagse Dingen. De redactiebestaat momenteel uit 6 personen, die zelf ook onderwerpen kunnen kiezen of bedenken en gaan filmen en interviewen.


Toekomstplannen

Stichting Haagse Dingen maakt reportages in de hele stad Den Haag, zoals boven omschreven. Den Haag bestaat uit 8 stadsdelen en kent inmiddels ook een aantal stadsdeeltelevisiejournaals. In de stadsdelen Laak(Cineac Centrum), Schilderswijk(WijkTV), Escamp(Escampjournaal), Scheveningen(Stadsdeeljournaal Scheveningen) en Segbroek(Segbroek-TV) zijn er aparte stadsdeeljournaals actief.


Vrijwilligers

Bij Haagse Dingen zijn 7 vrijwilligers werkzaam. In principe zijn de activiteiten van alle medewerkers gerelateerd aan het maken van reportage en de televisie-uitzendingen. Dat betekent dat ze werkzaam zijn als cameraman/-vrouw, interviewer of redactielid voor de televisieprogramma’s. Haagse Dingen is actief in het werven van nieuwe vrijwilligers omdat de televisiejournaals worden gemaakt voor en door bewoners zelf.

Stichting Haagse Dingen, Postadres: Stortenbekerstraat 360, 2525 SV ’s-Gravenhage

E-mail: redactie@haagsedingen.nl - Website: www.haagsedingen.nl - KvK:  59393572


Opleidingen

Er wordt een actief beleid gehanteerd voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Zij krijgen bij de Stichting Haagse Dingen een opleiding, die mogelijk ook een basis kan vormen bij het zoeken naar een betaalde baan.


Beloning

Vrijwilligers bij de Stichting Haagse Dingen worden niet betaald.

Wel zullen ze door de kennis, vaardigheden en de ervaring die zij opdoen hun positie op de regulaire arbeidsmarkt vergroten. Dat betreft het goed leren communiceren, de camera- en interviewtechnieken, het monteren van films en de redactionele vaardigheden.