Doelstelling

Haagse Dingen


Haagse Dingen is een Haags videojournaal dat zich toespitst op alles wat maar met Den Haag te maken heeft. De medewerkers zijn vrijwilligers. Ze filmen en interviewen in hun vrije tijd, doordeweeks en in het weekend. De onderwerpen zijn heel gevarieerd, want werkelijk alles kan voor Haagse Dingen aanleiding geven om filmopnames te maken. Denk hierbij aan preventie, bewonersinitiatieven, musea, exposities, (historische) festivals, kunst en cultuur!

Stadjournaal Haagse Dingen is sinds 9 december 2013 een stichting vanwege het aantrekken van vrijwilligers en het aanvragen van subsidies.

De heer D. L. Simonis, voorzitter

Mevrouw C.M. Dijkstra-Meyers, secretaris

De heer D.R. Wijmer, penningmeester

Bestuur

De Stichting Haagse Dingen is opgericht en notarieel vastgelegd op 9 december 2013. Het algemeen bestuur bestaat uit:Opleidingen

Er wordt een actief beleid gehanteerd voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Zij krijgen bij de Stichting Haagse Dingen een opleiding, die mogelijk ook een basis kan vormen bij het zoeken naar een betaalde baan.


Beloning

Vrijwilligers bij de Stichting Haagse Dingen worden niet betaald.

Wel zullen ze door de kennis, vaardigheden en de ervaring die zij opdoen hun positie op de regulaire arbeidsmarkt vergroten. Dat betreft het goed leren communiceren, de camera- en interviewtechnieken, het monteren van films en de redactionele vaardigheden.

Stichting Haagse Dingen, Postadres: Stortenbekerstraat 360, 2525 SV ’s-Gravenhage

E-mail: redactie@haagsedingen.nl - Website: www.haagsedingen.nl - KvK:  59393572